Thư mời tham gia: Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc lần thứ XXI

Thân gửi các đồng nghiệp Tiếp tục truyền thống trên 52 năm của Hội nhi khoa Việt Nam, Hội nhi khoa Việt Nam phối hợp cùng Hội nhi khoa và Trung tâm nhi khoa Thừa Thiên Huế tổ chức Hội Nghị Khoa học Nhi  khoa toàn quốc lần thứ XXI tại khách sạn Green (xanh), thành phố Huế từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5 năm 2014. Thông tin chi tiết, xin xem file dưới đây

Tải phiếu đăng ký báo cáo khoa học tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁO CÁO KHOA HỌC

Trả lời