Thư mời tài trợ: Hội nghị Nhi khoa Tây Nguyên 2023 chủ đề “Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị Nhi khoa vùng Tây Nguyên”

Hội Nhi khoa Việt Nam và Bệnh viện Nhi Lâm Đồng tổ chức Hội Nhi khoa Tây Nguyên 2023 với chủ đề “Nâng cao năng lực chẩn doán và điều trị Nhi khoa vùng Tây Nguyên”

TMTT HNNK Tay Nguyen 2023_compressed_compressed

Trả lời