Thông báo Hội nghị Bệnh phổi toàn quốc gia lần 6/8/2015 – Đà Nẵng

Hội Nhi khoa Việt Nam xin thông báo:  BV phổi TW, Hội lao bệnh phổi dự kiến tổ chức Hội nghị Phổi toàn quốc tại Đà Nẵng vào tháng 8/2015. Chương trình Hội nghị rất mong có được những báo cáo về vấn đề Hô hấp Nhi khoa. Vậy Hội Nhi khoa Việt Nam xin gửi thông báo và chương trình tổ chức Hội nghị tới  toàn thể các hội viên. Hội Nhi khoa Việt Nam kính mong các Hội viên có nghiên cứu về vấn đề Hô hấp Nhi khoa tham dự Hội nghị. Hội Nhi khoa gửi kèm theo chương trình của Hội nghị dự kiến dưới đây

Trả lời