Thông báo: BCH Chi hội Nhi khoa Thừa Thiên Huế

BCH Hội Nhi Khoa Thừa Thiên Huế, theo Công văn số 1154 TB- SYT ngày 19/5/2017 về đào tạo Liên tục cho CBYT tối thiểu 48 Tiết cho các Cơ sở Khám chưa Bệnh tại Huế, Để giúp các bác sỹ tiếp tục có thêm các giấy chứng nhận, chứng chỉ CME gửi cho SYT (vì sau ngày 31/12/2017 mới xem xét Hồ sơ) nên vẫn tiếp tục cập nhật từ nay cho đến 31/12/2017.

BCH Hội Nhi Khoa Thông báo để giúp các Hội Viên sắp tới tại Trung tâm Nhi sẽ Tổ chức 1 số CME trong tháng 6,7 và Hội Nghị Ung Thư Nhi Thường niên 2017 như sau: + 1. CME về Bệnh Nội Tiêt chuyển Hóa vào tháng 6. + 2. CME về bệnh Lý tự Miễn dó Gs Tú Anh ở CHU de Nime CH Pháp sẽ Giảng về Bệnh Tự miễn đầu tháng 7. + 3. Hội Nghị Ung Thư trẻ em thường niên sẽ Tổ chức tại TT đào tạo BVTW Huế vào 2 ngày 31/8 và 1/9/2017.

BCH Hội Nhi Khoa Xin thông báo để các Hội Viên Nhi có Nhu cầu tham gia, lấy các chứng chỉ và giấy chứng nhận thì đăng ký ngay. Ghi rõ tham gia mục nào? 1 or 2, or 3) Xin trân trọng cám ơn.

  • TS.BS. Phạm Hoàng Hưng – Chủ tịch Hội Nhi Khoa TT Huế
  • Email: tsphamhoanghung@yahoo.com

Trả lời