TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 6, SỐ 2, 2013 – Bài 7: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BẠCH CẦU CẤP THỂ LYMPHO NHÓM NGUY CƠ CAO Ở GIAI ĐOẠN CẢM ỨNG, PHÁC ĐỒ CCG 1961 TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

bai7_2_compressed

Trả lời