TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 11, SỐ 4, THÁNG 8-2018 – Bài 2: ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI DO KLEBSIELLA PNEUMONIAE KHÁNG CARBAPENEM Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

TAP CHI NHI KHOA TAP 11 SO 4 THANG 8 2018 - Bai 2-compressed

Trả lời