Tạp chí Nhi khoa tập 11 số 3-2019 – Bài 5: TỶ SUẤT MẬT ĐỘ MỚI MẮC VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Ở TRẺ SƠ SINH NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐƯỜNG TRUYỀN TRUNG TÂM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

bai5_5_compressed

Trả lời