TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 10, SỐ 4, THÁNG 8-2017 – Bài 13: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG

TAP CHI NHI KHOA TAP 10 SO 4 THANG 8 2017 - Bai 13-compressed

Trả lời