TẠP CHÍ NHI KHOA, TẬP 10, SỐ 3, THÁNG 6-2017 – Bài 3: KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP CẤP (ARDS) Ở TRẺ EM THEO TIÊU CHUẨN BERLIN 2012

bai3_17_compressed

Trả lời