Tạp chí Nhi khoa Tập 10, Số 2, Tháng 4, 2017 – Bài 1: CẬP NHẬT ĐỒNG THUẬN KHUYẾN CÁO VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ – DÀ Y TÁ TRÀNG DO HELICO BACT ER PYLORI Ở TRẺ EM DỰA TRÊN CÁC KHUYẾN CÁO QUỐC TẾ

Tap chi Nhi khoa Tap 10 So 2 Thang 4 2017 - Bai 1

Trả lời