Tạp chí nhi khoa số 5, 3 năm 2012 – Bài 4: Nghiên cứu một số đặc điểm nội soi và tổn thương mô bệnh học ở trẻ em đau bụng tái diễn có hội chứng dạ dày – tá tràng

bai4_4_compressed

Trả lời