Tạp chí Nhi khoa, số 2, năm 2015 – Bài 4: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh Tay- Chân- Miệng do Enterovirus 71 tại TT Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế Tác giả: Ngô Thị Hoa, Phạm Thị Minh Khoa

bai4_5_compressed

Trả lời