Kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt lách điều trị một số bệnh máu ở trẻ em

Tóm tắt:

Mục tiêu: Mô tả kỹ thuật và đánh giá kết quả bước đầu ứng dụng phẫu thuật cắt lách nội soi (CLNS) điều trị một số bệnh máu ở trẻ em.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 12/2007 đến 7/2009, 14 bệnh nhân (9 nam, 5 nữ) đã được cắt lách bằng nội soi. Tuổi từ 4 đến 14 tuổi, trung bình 8.8 tuổi. Chỉ định CLNS cho một số bệnh máu lành tính như: xuất huyết giảm tiểu cầu (XHGTC): hồng cầu nhỏ hình cầu (HCNHC): thiếu máu tự miễn và bệnh khác. Phẫu thuật nôi soi thực hiện qua 2-4 trocar vào cắt cuống lách và giải phóng hoàn toàn lách. Sau đó lấy lách ra ngoài ổ bụng bằng phương túi chuyên dụng qua lỗ trocar số 12, bằng NS kết hợp hand-assistant tức là nội soi kết hợp với một bàn tay trong ổ bụng., hoặc bằng đường mở bụng nhỏ ở nếp làn bụng hố chậu trái ( đương Pfannensiel)

Kết quả: Trong báo cáo này cho thấy 14 bệnh nhân bị bệnh máu ( gồm XHGTC 6, HCNHC: 2, thiếu máu tự miễn 5, bênh khác 1). Trong 14 bệnh nhân, 12 bệnh nhân thực hiện phẫu thuật nội soi thành công, 2 bệnh nhân phải chuyển mổ mở vì rách mạch máu gây chảu máu. Thời gian mổ trung bình 100 phút. Không có tử vong và biến chứng phẫu thuật nặng. Thời gian nằm viện trung bình sau mổ tại khoa Ngoại 1.5 ngày. Tất cả các bệnh nhân đều có tình trạng ổn định trước khi chuyển về khoa điều trị tiếp.

Kết luân: phẫu thuật nôi soi cắt lách điều trị một số bệnh máu ở trẻ em an toàn, hiệu quả và có tính khả thi. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp CLNS còn hạn chế vì số lượng bệnh nhân ít cần tiến hành nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn hơn.

(Báo cáo tại Hội nghị khoa học Nhi khoa Việt Nam- Australia lần thứ VII và Hội nghị khoa học Ngoại nhi các nước Đông Nam Á lần thứ IV)

Trả lời