Hội Nhi khoa Việt Nam xin trân trọng giới thiệu sách mới: Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nhi khoa của tác giả GS. TS Nguyễn Công Khanh và ThS. Nguyễn Hoàng Nam

Cuốn sách “Tiếp cận chẩn đoán và điều trị nhi khoa” là tâm huyết của tác giả GS. TS Nguyễn Công Khanh và ThS. Nguyễn Hoàng Nam  với rất nhiều nội dung được cập nhật, thêm mới. Mục lục sách xin xem trong file đính kèm.

Quý độc giả và Hội viên Hội nhi khoa Việt Nam có nhu cầu mua sách xin liên lạc với Thư ký Hội Nhi hoa VN: KS Trần Thị Điềungoctranbmn@gmail.com hoặc số đt: 0977795981

Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời