Hội Nhi khoa Việt Nam xin trân trọng thông báo tới các hội viên về chương trình HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM

Hội Nhi khoa Việt Nam xin trân trọng thông báo tới các hội viên về chương trình HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM Khách sạn Royal Lotus, 120 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Chi tiết xin xem file đính kèm!  Trân trọng!

VIET-CHUONG-TRINH-HOI-NGHI-VNRS-2017-FINAL_compressed
CHUONG TRINH HOI NGHI VNRS 2017 FINAL_compressed”]

Trả lời