THIẾU MÁU DO BỆNH MẠN TÍNH

Xin được giới thiệu với Hội viên Hội Nhi khoa Việt Nam bài trình bày...

DỊCH TỄ, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ COVID-19 TRẺ EM

Bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) là bệnh nhiễm khuẩn hô hấp do virus corona mới SARSCoV-2....

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ CÁC BỆNH LÝ SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM

Thời gian Tên bài Phương pháp Số tiết Giảng viên Ngày 4 tháng 3 năm...

Đào tạo trực tuyền về COVID-19

Bài đào tạo trực tuyến về nhi khoa gồm ra 3 ngày: Buổi 1 (16/12/2021)...

CHƯƠNG TRÌNH: CẬP NHẬT PHÁT HIỆN, CHẨN ĐOÁN – ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TỰ KỶ VÀ RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý

Hiện nay trong điều kiện xã hội ngày càng phát triên, tình trạng các bệnh...