Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – THÁI BÌNH DƯƠNG lần thứ 2 năm 2017

Giải thưởng Nhà Nghiên cứu Trẻ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – THÁI BÌNH DƯƠNG lần thứ 2 năm 2017
2nd NNI REGIONAL YOUNG RESEARCHER AWARD 2017

  1. Mục tiêu:
  2. Tạo ra một diễn đàn để các nhà nghiên cứu trẻ từ đại diện của các nước trong khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương trình bày nghiên cứu được chọn của nước mình về chủ đề: “Dinh dưỡng trong 1000 ngày đầu đời
  3. Các nước trong khu vực sẽ tổ chức một cuộc thi nội bộ trong từng nước để chọn ra một bài nghiên cứu xuất sắc nhất đại diện cho nước mình. Bài được chọn của mỗi nước sẽ được gửi dự thi Giải thưởng Nhà Nghiên cứu trẻ khu vực trước ngày 15.06.2017
  4. Tiêu chí:
  5. Chủ đề: Dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời
  6. Tác giả chính của nghiên cứu dưới 45 tuổi tại thời điểm gửi bài dự thi tại từng nước
  7. Những bài nghiên cứu đã hoàn thành (đăng báo hoặc chưa đăng báo) sau ngày 14.08.2015 mới được tham gia dự thi. Bài dự thi viết bằng tiếng Anh và phải theo mẫu qui định, vui lòng tham khảo đường link bên dưới

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/

  • Không chấp nhận bài tổng quan hệ thống hoặc bài phân tích gộp.

Hội Đồng Giám Khảo Khu Vực sẽ được tổ chức vào nửa đầu tháng 8 năm 2017 tại Singapore để chọn ra môt bài nghiên cứu xuất sắc nhất cho một giải thưởng duy nhất trị giá 1.500 SGD (Một ngàn năm trăm đô la Singapore) và tác giả được mời tham dự một Hội nghị Quốc Tế để trình bày nghiên cứu thắng giải (báo cáo trực tiếp hoặc poster)
Ban Giám Khảo tại Việt Nam: (Để chọn 1 bài xuất sắc nhất đại diện cho VN dự thi khu vực):
1.    GS.TS Nguyễn Công Khanh: Chủ Tịch Danh Dự Hội Nhi Khoa Việt Nam
2.    GS.TS Nguyễn Gia Khánh: Chủ Tịch  Hội Nhi Khoa Việt Nam
3.    PGS.TS Lê Thị Minh Hương – Phó Giám Đốc BV Nhi Trung Ương
4.    PGS.TS Ngô Minh Xuân: Chủ Tịch Hội Chu Sinh Sơ Sinh TPHCM
5.    PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – P. Chủ nhiệm Bộ Môn Nhi- ĐHYD TP HCM
6.    Ths.BS Lê Quang Thanh – Giám Đốc BV Từ Dũ
7.    BSCKI. NCSTS Hoàng Lê Phúc: P.Chủ Tịch Chi Hội Tiêu Hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi Khoa VN

Bài nghiên cứu bằng tiếng Anh được viết theo mẫu và gửi trước ngày 15.5.2017 bằng email đến địa chỉ:

hoinhikhoavn@gmail.comhoinhikhoavn@yahoo.com.vndieubmn@gmail.com
Cc:nguyenthilinh.giang@vn.nestle.com
Thời gian Ban Giám Khảo Việt Nam chấm đề tài: 15.05.2017 đến 15.06.2017.
Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào
Hà Nội ngày 09.02.2017
Chủ Tịch Hội Nhi Khoa Việt Nam

GS.TS Nguyễn Gia Khánh

Trả lời