Cơ cấu tổ chức

Hội nhi khoa Việt Nam được thành lập từ năm 1961, đến nay đã có cả ngàn hội viên và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Hội Nhi Khoa Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động dựa vào kinh phí của Hội viên, viện trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Hội và của Nhà nước.

Hiện nay: Ban Chấp Hành của Hội Nhi Khoa Việt Nam gồm có:

1. Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Công Khanh

2. Chủ tịch danh dự: GS.TS Nguyễn Thu Nhạn

3. Phò Chủ tịch: GS.TSKH Lê Nam Trà & GS. TS Trần Quỵ & GS. TS Hoàng Trọng Kim & GS. TS Nguyễn Gia Khánh & PGS.TS Khu Thị Khánh Dung

4. Tổng thư ký: GS.TS Nguyễn Gia Khánh

Hội Nhi khoa Việt Nam gồm có các Hội Nhi khoa địa phương và chi hội chuyên khoa.

Trả lời