Can thiệp sớm có thể có một hiệu quả lâu dài trên dị ứng thời thơ ấu

Đặt vấn đề:

Ngày nay, có trên 150 triệu người châu Âu phải chịu đựng các bệnh dị ứng mạn tính. Đến thập niên 2050, tần suất lưu hành của bệnh dị ứng được dự đoán đến con số 4 tỷ. Đến năm 2025, phân nửa dân số châu Âu chịu ảnh hưởng được đoán bị ảnh hưởng: trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tóm tắt:

cho ăn sớm với công thức thủy phân đạm sữa bò có thể là một chiến lược để làm giảm tỷ lệ mắc viêm da cơ địa trẻ em. Bài viết đăng trên trang web của Nestley: https://www.nestlenutrition-institute.org/country/vn/Resources/Library/Free/Giao-duc-va-nguon-luc/Can-thiep-som-co-the-co-mot-hieu-qua-lau-dai-tren-di-ung-thoi-tho-au/Pages/Can-thiep-som-moi-co-mot-hieu-qua-lau-dai-tren-di-ung-thoi-tho-au.aspx

Infographic-july-VN_compressed

Trả lời