HỘI NHI KHOA VIỆT NAM

Địa chỉ: 18/879 La Thành- Đống Đa- Hà Nội

Website: www.hoinhikhoavn.com 

Email: hoinhikhoavn@gmail.com