Bifidobacterium lactis Bb12 nâng cao đáp ứng kháng thể đường ruột ở trẻ nhũ nhi

Bifidobacterium lactis Bb12 nâng cao đáp ứng kháng thể đường ruột ở trẻ nhũ nhi. Tạp chí Dinh Dưỡng Đường tĩnh mạch và Đường ruột  / Số. 36, Bản bổ sung. 01/01/2012 Bifidobacterium lactis Bb12 nâng cao đáp ứng kháng thể đường ruột ở trẻ nhũ nhi được nuôi bằng sữa công thức: Một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng. Hannah D. Holscher và cộng sự. Tin từ Viện dinh dưỡng Netsle. http://www.nestlenutrition-institute.org/country/vn/News/Pages/Bifidobacterium-lactis-Bb12-nang-cao-đap-ung-khang-the-đuong-ruot-o-tre-nhu-nhi.aspx

Trả lời